Chính Sách Sử Dụng

Chính sách sử dụng của https://bongbongbangbang.com

  • Không tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trụy
  • Không kích bác, khuấy động nói xấu, chống đối chính phủ
  • không phân biệt vùng miền, không phân biệt chủng tộc
  • không buôn bán tàng trữ chất gây cháy nổ, rượu bia, thuốc lá

Website nào copy bài viết thì hãy ghi nguồn của https://bongbongbangbang.com

website của chúng tôi được liên kết với nhiều website khác. Nếu thoát ra khỏi trang web của chúng tôi thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết đó

Chính sách bảo mật:

Chúng tôi cam kết tuyệt đối không buôn bán thông tin cá nhân của bạn đọc. Thông tin của các bạn sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối qua hệ thống bảo mật của nhà cung cấp máy chủ