Twitter có thể đang phát triển một tính năng mới có tên là “Các bài báo”

Twitter có thể đang phát triển một tính năng mới có tên là “Các bài báo”
Twitter có thể đang phát triển một tính năng mới có tên là “Các bài báo”

Twitter có thể đang phát triển một tính năng mới có tên “Các bài báo” cho phép người dùng tạo các bài đăng giống như blog có thể được viết bằng hơn 280 ký tự, một giới hạn tweet duy nhất.

Tính năng này được phát hiện bởi tài khoản @wongmjane, người thường xuyên tweet về các tính năng mới của Twitter trong vài năm qua. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa biết về ngày và giờ mà Twitter sẽ bắt đầu sử dụng các Bài báo.

Tuy nhiên, một số người dùng lo ngại về tính năng Bài viết, vì tính năng này dường như đi ngược lại với tính độc đáo của Twitter, có thể dẫn đến giảm mức độ tương tác trên Twitter so với các câu ngắn hiện tại.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *