10h sáng hàng ngày tại ngõ Phương Mai, Hà Nội là hàng dài người chờ được ăn miễn phí. Hầu hết họ không có việc làm thường xuyên và đến thành phố để chữa bệnh hoặc tìm việc làm.

10h sáng hàng ngày tại ngõ Phương Mai, Hà Nội là hàng dài người chờ được ăn miễn phí.  Hầu hết họ không có việc làm thường xuyên và đến thành phố để chữa bệnh hoặc tìm việc làm.
10h sáng hàng ngày tại ngõ Phương Mai, Hà Nội là hàng dài người chờ được ăn miễn phí.  Hầu hết họ không có việc làm thường xuyên và đến thành phố để chữa bệnh hoặc tìm việc làm.

10h sáng hàng ngày tại ngõ Phương Mai, Hà Nội là hàng dài người chờ được ăn miễn phí. Hầu hết họ không có việc làm thường xuyên và đến thành phố để chữa bệnh hoặc tìm việc làm.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *