Các người mẫu quốc tế trình diễn bộ sưu tập thủ công của nhà thiết kế Đặng Phương Minh trong chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam tại Israel.

Các người mẫu quốc tế trình diễn bộ sưu tập thủ công của nhà thiết kế Đặng Phương Minh trong chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam tại Israel.
Các người mẫu quốc tế trình diễn bộ sưu tập thủ công của nhà thiết kế Đặng Phương Minh trong chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam tại Israel.

Các người mẫu quốc tế trình diễn bộ sưu tập thủ công của nhà thiết kế Đặng Phương Minh trong chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam tại Israel.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *