Những ngôi nhà sàn của người Yao ở xóm Khuổi My, xã Phương Độ, tỉnh Hà Giang bám đầy rêu phong tạo nên một cảnh tượng độc đáo hút hồn du khách.

Những ngôi nhà sàn của người Yao ở xóm Khuổi My, xã Phương Độ, tỉnh Hà Giang bám đầy rêu phong tạo nên một cảnh tượng độc đáo hút hồn du khách.
Những ngôi nhà sàn của người Yao ở xóm Khuổi My, xã Phương Độ, tỉnh Hà Giang bám đầy rêu phong tạo nên một cảnh tượng độc đáo hút hồn du khách.

Những ngôi nhà sàn của người Yao ở xóm Khuổi My, xã Phương Độ, tỉnh Hà Giang bám đầy rêu phong tạo nên một cảnh tượng độc đáo hút hồn du khách.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *