Những người bán hàng rong đã dựng các quầy hàng ăn uống, giải khát dọc đường ray xe lửa ở Hà Nội và bán chúng khi không có tàu chạy qua.

Những người bán hàng rong đã dựng các quầy hàng ăn uống, giải khát dọc đường ray xe lửa ở Hà Nội và bán chúng khi không có tàu chạy qua.
Những người bán hàng rong đã dựng các quầy hàng ăn uống, giải khát dọc đường ray xe lửa ở Hà Nội và bán chúng khi không có tàu chạy qua.

Những người bán hàng rong đã dựng các quầy hàng ăn uống, giải khát dọc đường ray xe lửa ở Hà Nội và bán chúng khi không có tàu chạy qua.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *