Đầu bếp người Việt Phạm Quang Minh đã dành khoảng một tháng để tạo ra món sushi cá hồi thuần chay với những nguyên liệu dễ kiếm như tảo đỏ và bột thạch.

Đầu bếp người Việt Phạm Quang Minh đã dành khoảng một tháng để tạo ra món sushi cá hồi thuần chay với những nguyên liệu dễ kiếm như tảo đỏ và bột thạch.
Đầu bếp người Việt Phạm Quang Minh đã dành khoảng một tháng để tạo ra món sushi cá hồi thuần chay với những nguyên liệu dễ kiếm như tảo đỏ và bột thạch.

Đầu bếp người Việt Phạm Quang Minh đã dành khoảng một tháng để tạo ra món sushi cá hồi thuần chay với những nguyên liệu dễ kiếm như tảo đỏ và bột thạch.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *