Một quán bún chả ở Hà Nội đã ghi dấu ấn với nước chấm được pha từ nước mắm pha và nước mắm, giữ chân thực khách suốt 5 thập kỷ.

Một quán bún chả ở Hà Nội đã ghi dấu ấn với nước chấm được pha từ nước mắm pha và nước mắm, giữ chân thực khách suốt 5 thập kỷ.
Một quán bún chả ở Hà Nội đã ghi dấu ấn với nước chấm được pha từ nước mắm pha và nước mắm, giữ chân thực khách suốt 5 thập kỷ.

Một quán bún chả ở Hà Nội đã ghi dấu ấn với nước chấm được pha từ nước mắm pha và nước mắm, giữ chân thực khách suốt 5 thập kỷ.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *