Một quán cháo ếch vỉa hè ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm lui tới của các tín đồ ẩm thực thành phố trong gần một thập kỷ, phục vụ hơn 1.000 suất mỗi ngày.

Một quán cháo ếch vỉa hè ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm lui tới của các tín đồ ẩm thực thành phố trong gần một thập kỷ, phục vụ hơn 1.000 suất mỗi ngày.
Một quán cháo ếch vỉa hè ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm lui tới của các tín đồ ẩm thực thành phố trong gần một thập kỷ, phục vụ hơn 1.000 suất mỗi ngày.

Một quán cháo ếch vỉa hè ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm lui tới của các tín đồ ẩm thực thành phố trong gần một thập kỷ, phục vụ hơn 1.000 suất mỗi ngày.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *