Nhiều người nước ngoài đã thử bắt cá bằng tay trên ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì, một hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Nhiều người nước ngoài đã thử bắt cá bằng tay trên ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì, một hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.
Nhiều người nước ngoài đã thử bắt cá bằng tay trên ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì, một hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Nhiều người nước ngoài đã thử bắt cá bằng tay trên ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì, một hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *