Bản mod khỏa thân đầu tiên của FFVII Remake Intergrade (18+) đã được tiết lộ.

Bản mod khỏa thân đầu tiên của FFVII Remake Intergrade (18+) đã được tiết lộ.
Bản mod khỏa thân đầu tiên của FFVII Remake Intergrade (18+) đã được tiết lộ.

Họ nói game nào phổ biến. Các game thường yêu cầu Mod Nude để chơi và đây dường như là một bằng chứng khác về sự phổ biến của game. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Bởi vì Mod Nude cuối cùng đã ra mắt. Nó được gọi là tốt hay xấu. Tôi không thể biết

Đối với nhân vật có bản Nude Mod đầu tiên của game, xổ số đã đến với Tifa, nhân vật nữ nổi tiếng của game. Người chơi muốn cài đặt bản mod này cần có hai trình phát: tệp .pak và 3DMigoto, cả hai đều có sẵn trong MOD Thiccfa V2 With See-through Dress, bạn có thể tải xuống tại đây (từ 18 tuổi trở lên). )

Final Fantasy 7 Remake Intergrade Nó đã được phát hành trên PC trong EPIC GAMES STORE và là một game khác được nhiều người dùng PC chờ đợi để chơi.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *