FromSoftware thông báo máy chủ PC của Dark Souls 3 đã trực tuyến trở lại.

FromSoftware thông báo máy chủ PC của Dark Souls 3 đã trực tuyến trở lại.
FromSoftware thông báo máy chủ PC của Dark Souls 3 đã trực tuyến trở lại.

Twitter chính thức của Dark Souls đã đăng một thông báo xác nhận rằng Dark Souls 3 Trên PC, bây giờ bạn có thể chơi trực tuyến. Sau hơn 7 tháng ngừng hoạt động máy chủ, FromSoftware đang rất nỗ lực. Để cho phép các máy chủ Dark Souls và Dark Souls 2 mở lại

“Dark Souls 3 trên PC đã trực tuyến trở lại. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cung cấp tất cả các máy chủ của Dark Souls trực tuyến. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn.”

Lý do tại sao FromSoftware cần đóng các máy chủ của game và yêu cầu một thời gian để cập nhật. Bởi vì vấn đề gian lận của người chơi xảy ra trong game. Cùng với việc các nhân viên bận rộn với Elden Ring, nên đã có sự chậm trễ.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *