Tệp Square Enix để biết thêm nhãn hiệu Final Fantasy

Tệp Square Enix để biết thêm nhãn hiệu Final Fantasy
Tệp Square Enix để biết thêm nhãn hiệu Final Fantasy

Square Enix đã đăng ký nhãn hiệu cho Final Fantasy VII Remake Intergrade, Labyrinth Striker và Final Bar Line tại Nhật Bản vào ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Mặc dù Final Fantasy VII Remake Intergrade hiện đã có trên PlayStation 5 và PC (Epic Games Store), nhãn hiệu này có thể liên quan đến sự kiện kỷ niệm 25 năm Final Fantasy VII vào tháng 6 năm 2022.

Thương hiệu Labyrinth Striker thật khó để đoán nó là gì. Nhưng Gematsu đoán đó là một Labyrinstriker, và Final Bar Line trong ngôn ngữ âm nhạc là dòng kết thúc. Vì vậy, có thể nhãn hiệu Final Bar Line là một game âm nhạc.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *