Báo cáo lợi nhuận ròng của nhà xuất bản sách giáo khoa Việt Nam

Báo cáo lợi nhuận ròng của nhà xuất bản sách giáo khoa Việt Nam
Báo cáo lợi nhuận ròng của nhà xuất bản sách giáo khoa Việt Nam

Lợi nhuận cao gấp 2,5 lần chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là mức thu nhập cao nhất trong lịch sử của nhà xuất bản.

Những năm trước, lợi nhuận sau thuế của nhà xuất bản dao động trong khoảng 120-150 tỷ đồng một năm.

Một báo cáo kinh doanh mới công bố gần đây cho biết nhà xuất bản đã in hơn 164 triệu cuốn sách giáo khoa vào năm ngoái, vượt mục tiêu hàng năm khoảng 40%.

Tổng doanh thu của nó là 1,8 nghìn tỷ đồng, hơn 97% trong số đó đến từ xuất bản sách.

Công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 39,9% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) là 17,9%.

Bảy công ty con của nhà xuất bản cũng báo lãi tổng cộng 46 tỷ đồng.

Một yếu tố khác trong kết quả hoạt động được cải thiện là giá sách giáo khoa tăng.

Năm học 2020-2021, giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cao hơn từ hai đến bốn lần.

Nhà xuất bản giải thích rằng giá cả tăng do chi phí của cả bốn thành phần – số lượng sách trong một bộ cho mỗi lớp, chi phí tổ chức bản thảo, chi phí vật liệu và chi phí tiếp thị – tăng đáng kể.

Sách giáo khoa hiện không thuộc danh mục Nhà nước định giá mà do doanh nghiệp kê khai giá với Bộ Tài chính. Các nhà xuất bản hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn và phù hợp của cấu trúc định giá của họ.

Bộ giáo dục đã yêu cầu nhà xuất bản rà soát lại toàn bộ quy trình biên soạn, in ấn và phát hành để giảm giá sách giáo khoa. Sau đó, mức giảm 3-9 phần trăm đã được thực hiện so với khai báo ban đầu.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *