Chi nhánh bảo hiểm Shinhan mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Chi nhánh bảo hiểm Shinhan mở rộng hoạt động tại Việt Nam
Chi nhánh bảo hiểm Shinhan mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Bởi Quang Tuệ & nbsp 15/09/2022 | 08:55 sáng GMT + 7

Chi nhánh bảo hiểm Shinhan mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Trung tâm thương mại của Shinhan Life tại TP. Ảnh do công ty cung cấp

Shinhan Life, một công ty con của Tập đoàn Tài chính Shinhan Hàn Quốc, đã vào Việt Nam 9 tháng trước, sẽ khai trương trung tâm kinh doanh thứ hai vào tháng tới.

Thành công của công ty bảo hiểm nhân thọ tại TP.HCM đã khuyến khích việc mở rộng và chi nhánh mới sẽ được thành lập tại Hà Nội.

Kể từ khi vào Việt Nam vào tháng 1, Shinhan Life đã hợp tác với các chi nhánh khác của Shinhan bao gồm Ngân hàng Shinhan và Thẻ Shinhan để tiếp cận nhanh chóng với thị trường Việt Nam.

Chỉ có 5% trong số 98,5 triệu công dân của đất nước có kế hoạch bảo hiểm vào cuối năm ngoái và mức thâm nhập bảo hiểm nhân thọ (tỷ lệ phần trăm tổng phí bảo hiểm nhân thọ được trả trong một năm trên GDP) là 2,08% vào năm 2020, theo dữ liệu từ Statista .

Tổng doanh thu của các công ty bảo hiểm Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 18% so với cùng kỳ năm nay, Thời báo Hàn Quốc đã báo cáo.

Việt Nam là thị trường nước ngoài đầu tiên Shinhan Life thành lập chi nhánh kinh doanh chính thức.

Nó đang xem xét mở rộng hoạt động sang các thành phố khác và giới thiệu thêm các gói bảo hiểm nếu hoạt động của nó ở Hà Nội phát triển mạnh.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *