Hàng chục công nhân, kỹ sư đã tăng tốc làm việc để Depot Long Bình sẵn sàng chạy thử tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vào cuối tháng 8.

Hàng chục công nhân, kỹ sư đã tăng tốc làm việc để Depot Long Bình sẵn sàng chạy thử tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vào cuối tháng 8.
Hàng chục công nhân, kỹ sư đã tăng tốc làm việc để Depot Long Bình sẵn sàng chạy thử tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vào cuối tháng 8.

Hàng chục công nhân, kỹ sư đã tăng tốc làm việc để Depot Long Bình sẵn sàng chạy thử tuyến metro đầu tiên của TP.HCM vào cuối tháng 8.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *