Home Sinh Con Sinh mổ

Sinh mổ

Các bác sỹ luôn ưu tiên cho sinh con tự nhiên nhưng nếu phải sinh mổ thì mẹ cũng phải sẵn sàng tâm lý và tìm hiểu kỹ về sinh mổ để quá trình sinh nở diễn ra tốt đẹp nhất