amazon một

Amazon mở rộng tính năng quét lòng bàn tay lên 65 Whole Foods nữa ở California

Amazon đang mở rộng việc sử dụng công nghệ thanh toán quét lòng bàn...