diablo bất tử

Quên rằng Diablo Immortal hiện đã có sẵn để thử nghiệm Closed Beta.

Đôi khi nó dài đến mức một số người thậm chí quên mất game....