dimps

The Breakers đã tiết lộ hệ thống trong game. và chuẩn bị cho Thử nghiệm Beta

Bandai Namco và nhà phát triển Dimps hôm nay đã công bố đoạn giới...