do mẹ dẫn dắt

Cách rặn đẻ khi chuyển dạ: Cơ thể bạn có nên là người dẫn đường cho bạn không?

Có hai cách để rặn khi chuyển dạ. Rặn được huấn luyện (hoặc được...