Dọn nhà

Làm thế nào tôi có thể giặt sạch quần áo và giường chiếu của con tôi sau một trận lụt?

Đưa ngôi nhà của bạn trở lại trật tự an toàn sau trận lụt...