dòng samsung galaxy s21

Samsung tiết lộ bản sửa lỗi cho vấn đề Tốc độ làm mới của Galaxy S21 120 sau bản cập nhật One UI 4.0

Ngay sau khi dòng Samsung Galaxy S21 được phát hành, bản cập nhật đã...