du lịch đến trung quốc

Trung Quốc mở cửa Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải, bảo tàng thiên văn học lớn nhất thế giới!

Nó nổi tiếng với các tòa nhà ở Trung Quốc. Tất nhiên, nó phải...