dung dịch kiềm

Bỏng: Mức độ, cách điều trị và phòng ngừa

  Tôi nên làm gì nếu con tôi bị bỏng nghiêm trọng? Đưa trẻ...