ebay

Kết thúc phiên đấu giá cho chiếc iPhone USB-C đầu tiên trên thế giới với giá gần 3 triệu baht!

Tháng 10 năm ngoái, Ken Pillonel đã chuyển đổi cổng Lightning của iPhone X...