em bé bơi

Có thật là trẻ sinh ra đã có khả năng bơi lội?

Không. Không đúng khi trẻ sinh ra đã có khả năng bơi lội, mặc...