em bé đang cười

4 tháng tuổi của bạn: Tuần 3

Khi nào trẻ bắt đầu cười? Nhiều em bé bắt đầu biết cười khi...