em bé mũm mĩm

Có đúng là những đứa trẻ béo là những đứa trẻ khỏe mạnh?

  Nó phụ thuộc vào những gì bạn có nghĩa là “chất béo”. Trẻ...