em bé tắm xà bông

Em bé lim dim tận hưởng lần tắm đầu tiên sau khi chào đời

#tresosinh #tamtre Việc tắm bé sơ sinh rất quan trọng, giúp làm sạch làn...