estrogen

Dậy thì sớm ở trẻ có ảnh hưởng gì xấu?

#daythi #daythisom #daythisomtre Dậy thì sớm là gì và các dấu hiệu của dậy...

Tại sao trẻ em lại dậy thì muộn?

#daythi #daythisom #daythimuon Dậy thì là quá trình thay đổi cơ thể của một...