ezviz c6w

Ra mắt C6N 4MP và C6W, hai camera giám sát gia đình không dây mới.

C6N đề xuất C6N 4MP và C6W, hai camera giám sát gia đình không...