Fairy Tail

Thất vọng, Tác giả Fairy Tail tổ chức cuộc thi game

Cô giáo Hiro Mashima, tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới....