FDA Hoa Kỳ

FDA Hoa Kỳ đã chấp thuận việc sử dụng ‘Công nghệ ảo’ giảm đau lưng

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê...