frenulum

Dây buộc lưỡi

Lưỡi của con tôi dường như bị dính chặt vào sàn miệng. Điều này...