Frostbite

Chết cóng ở trẻ em

Con bạn sẽ bị tê cóng rất lâu trước khi bạn làm vậy, một...