gai nhiệt

Phát ban nhiệt ở trẻ sơ sinh và trẻ em

  Trẻ sơ sinh bị nhiệt miệng là gì? Phát ban nhiệt là một...