galaxy s21

Samsung đã bắt đầu tung ra bản cập nhật Android 12 cho người dùng Galaxy S21.

Sau khi thử nghiệm giao diện One UI 4 đi kèm với Android 12...

Đi sâu vào các chi tiết của Samsung One UI 4 với Android 12.

Sau khi danh sách Samsung One UI 4 đã được phát hành, bắt đầu...