galaxy tab a8

Samsung Galaxy Tab A8 được chứng nhận Wi-Fi, mong đợi tiêu chuẩn AC

Sau khi nhóm báo cáo thông tin và hình ảnh rò rỉ của Galaxy...

Samsung Galaxy Tab A8 đã vượt qua bài kiểm tra hiệu năng. Tiết lộ các thông số kỹ thuật chính

Trong nhiều tuần trở lại đây, có nhiều thông tin về chiếc máy tính...