gạt mưa phía sau

Tại sao sedan 4 cửa lại không có “cần gạt kính chắn gió” như hatchback 5 cửa?

Nhiều người đã tự hỏi tại sao hầu hết mọi chiếc hatchback và SUV....