gãy cổ tay

Xương bị gãy

  Làm cách nào để biết con tôi có bị gãy xương hay không?...