ghép tế bào gốc là gì

Bé teo não và động kinh thay đổi như thế nào sau ghép tế bào gốc?

#tebaogoc #dongkinh #gheptebaogoc Trước khi điều trị, Vĩnh Nguyên không biết gì hết, nhai...