ghép tế bào gốc tạo máu

Chữa xơ cứng rải rác bằng cách ghép tế bào gốc tạo máu lần đầu tiên tại Việt Nam

#tebaogoc #bainao #congnghegen Trên thế giới, một số nước Châu Âu và Mỹ đã...

Người đầu tiên ở Việt nam mắc xơ cứng rải rác được ghép Tế bào gốc tạo máu

#tebaogoc #xocungrairac #ungthu Câu chuyện mà chúng tôi kể trong video này là một...