ghi lại không gian

Twitter Spaces bổ sung tính năng ghi âm để nghe sau, chỉ khả dụng cho iOS và một số người

Như chúng ta đã biết, Twitter Spaces là một tính năng độc đáo khác...