ghim tã vải

Cách buộc tã vải

  Một số tã vải đi kèm với các chốt hoặc mấu cài sẵn...