Giá dầu

Hy vọng giá dầu sẽ giảm! Mỹ giải phóng kho dự trữ 50 triệu thùng

Trong trường hợp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố giải phóng dầu...