giải phẫu tinh hoàn

Tinh hoàn bình thường trông thế nào?| BS Hoàng Thọ, Vinmec Times City

#tinhhoanbinhthuong #tinhhoan #giaiphautinhhoan Tinh hoàn là gì? Tinh hoàn bình thường trông như thế...