Mayong Chid Loikaew

Cách làm Mayong Chid Loi Kaew Món tráng miệng mát lành của năm từ trái cây Thái Lan

Quả măng cụt Một cặp trông giống như một maprang nhưng cho một vị...