Xét nghiệm mang thai

Xét nghiệm máu khi mang thai

Xét nghiệm máu có thể xác nhận mang thai bằng cách kiểm tra sự...

Chờ bao lâu để thử thai lần nữa

Quyết định thử thai thường không phải là một quyết định nhẹ nhàng. Tin...

Khi nào nên thử thai

Đối với nhiều người, quyết định khi nào nên thử thai có thể là...

Bị trễ kinh với kết quả thử thai âm tính

Nếu đã trễ kinh nhưng kết quả thử thai âm tính, có thể bạn...

Tổng quan về các xét nghiệm mang thai tại nhà

Que thử thai tại nhà hầu như được bán ở khắp mọi nơi. Bạn...

Chi phí xét nghiệm mang thai bao nhiêu

Chi phí thử thai bao nhiêu phụ thuộc vào loại que thử thai và...

Khi que thử thai dương tính xuất hiện sau đó

Sau khi nhận được kết quả âm tính khi thử thai tại nhà, thật...

Bạn Có Thể Mang Thai Và Vẫn Nhận Được Kết Quả Âm Tính Mang Thai Không?

Các xét nghiệm mang thai tại nhà hiện đại (sử dụng mẫu nước tiểu...

Những lý do cho kết quả xét nghiệm mang thai âm tính

Nếu bạn nhận được kết quả âm tính khi thử thai nhưng vẫn cảm...

Các xét nghiệm Mang thai Sớm Đáng tin cậy và Chính xác đến mức nào?

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có thai, bạn thường sẽ muốn biết...