Bệnh nhân cúm gia cầm A / H5N1 thường ho khan, sốt cao và ớn lạnh, trong khi những người bị cúm thường sốt nhẹ hơn và mệt mỏi kéo dài.

Bệnh nhân cúm gia cầm A / H5N1 thường ho khan, sốt cao và ớn lạnh, trong khi những người bị cúm thường sốt nhẹ hơn và mệt mỏi kéo dài.
Bệnh nhân cúm gia cầm A / H5N1 thường ho khan, sốt cao và ớn lạnh, trong khi những người bị cúm thường sốt nhẹ hơn và mệt mỏi kéo dài.

Bệnh nhân cúm gia cầm A / H5N1 thường ho khan, sốt cao và ớn lạnh, trong khi những người bị cúm thường sốt nhẹ hơn và mệt mỏi kéo dài.

Nguồn: VNE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *